Författarens Blogg Om Ekonomi Och Business

Connecticut Hyresgästs Rätt att Avsluta Hyresavtal

4 skäl till att en Connecticut hyresgäst kan säga upp ett leasingavtal


Hyresvärdar och hyresgäster skriver ett leasingavtal under förutsättning att båda parter kommer att uppfylla villkoren i detta leasingavtal. Det finns emellertid situationer som kan uppstå under leasingavtalet som kan leda till att endera parten lämnar in för att säga upp leasingavtalet. I Connecticut finns det juridiska skäl som en hyresgäst kan lämna in för att säga upp ett leasingavtal tidigt utan straff. Här är en Connecticut-hyresgästs rätt att säga upp ett hyresavtal.

Hyresgäster rättsmedel för hyresvärd brott mot hyresavtal

Om en hyresvärd i Connecticut väsentligt bryter mot hyresavtalet eller inte har fullgjort sitt ansvar för att behålla lokalerna, har hyresgästen rätt att hålla hyran.

Skriftlig notis:Hyresgästen måste skriftligen meddela hyresvärden om hur hyresvärden har brutit mot hyresavtalet och anmäler hyresvärden att brottet måste åtgärdas.

15 dagar:Hyresvärden har 15 dagar från detta skriftliga meddelande för att avhjälpa överträdelsen.

Avsluta hyresavtalet:Om hyresvärden inte avhjälper överträdelsen inom denna 15-dagarsperiod har hyresgästen rätt att säga upp hyresavtalet. Hyresavtalet upphör 15 dagar efter att hyresvärden fått skriftligt meddelande.

Upprepade överträdelser:Om samma överträdelse inträffar inom en sexmånadersperiod kan hyresgästen säga upp leasingavtalet. Hyresgästen måste meddela hyresvärden med skriftligt meddelande om överträdelsen och ge hyresvärden minst 14 dagars varsel innan hyresgästen avser att leda enheten. Meddelandet måste ange datum för överträdelsen och det datum då hyresgästen kommer att säga upp hyresavtalet och flytta ut ur enheten, vilket måste vara inom 30 dagar efter överträdelsen.

undantag:En hyresgäst kan inte säga upp ett leasingavtal för en åtgärd som orsakades av hyresgästens avsiktliga handling eller försummelse, en medlem av hyresgästens hushåll eller en hyresgästs gäst. Dessutom kan hyresgäster som har ett leasingavtal som är kortare än en månad inte använda denna metod för att säga upp leasingavtalet.

Hyresgäster rättsmedel om hyresvärd misslyckas med att tillhandahålla viktiga verktyg

Om det är hyresvärdens ansvar att leverera viktiga verktyg, såsom värme och varmvatten, och hyresvärden misslyckas med att göra det, måste hyresgästen först skriftligen eller muntligt meddela överträdelsen till hyresvärden. Hyresgästen har då tre alternativ:

  1. Skaffa rimliga belopp av det nödvändiga verktyget själva och dra av det här beloppet från hyran.
  2. Om hyresvärden underlåter att avhjälpa överträdelsen inom två dagar efter uppsägningstid, kan hyresgästen förvärva rimliga ersättningsboenden. Om samma överträdelse inträffar inom en sexmånadersperiod, behöver inte hyresgästen vänta de två dagarna och kan omedelbart få ersättningsboende. Hyresvärden kommer att ansvara för att ersätta hyresgästen för bostadskostnaden, vilket inte får vara mer än hyresgästens faktiska hyra plus tilläggskostnader för advokat.

  1. Om hyresvärden försiktigt håller hushållet från hyresgästen, kan hyresgästen säga upp hyresavtalet. Hyresgästen får tilldelas två månaders hyror eller dubbla den faktiska skadan, beroende på vilken som är störst. Hyresvärden måste också returnera eventuella depositioner och ränta på grund av hyresgästen.

undantag:Om bruket av tjänstgöring orsakats av hyresgästen, avsiktligt eller oaktsamt, hyresgäst eller hyresgäst, har hyresgästen inte rätt till någon av dessa åtgärder.

Hyresvärden trakasserier eller vedergällning

Om en Connecticut-hyresvärd försöker komma in i en hyresgästs enhet för att trakassera hyresgästen eller på annat sätt vedergäller mot hyresgästen, till exempel byte av hyresgästens lås eller ökning av hyresgästens hyra i förtal, kan hyresgästen ha rätt att säga upp sina hyresavtal. Hyresgästen kan få befrielse från domstolen för att få hyresvärden att sluta beteendet, eller de kan välja att säga upp hyresavtalet. Hyresgästen får tilldelas skador och rimliga advokatavgifter.

Våld i hemmet

Hyresgäster i Connecticut som har blivit offer för våld i hemmet har rätt att säga upp sitt hyresavtal. I Connecticut ingår våld i hemmet familje våld och sexuella övergrepp. Dessa hyresgäster måste vara rädda för överhängande skada. Hyresgästen måste skriftligen meddela hyresvärden om lusten att säga upp hyresavtalet samt tillhandahålla bevis, till exempel en kopia av en polisrapport, bestraffningsorder eller meddelande från en annan myndighet för offer för sådana brott.

Aktiv militär plikt

Connecticut hyresgäster som börjar ett aktivt militärt uppdrag har rätt att säga upp sitt leasingavtal utan straff. De är skyddade av federal lag enligt tjänstemannens civilrättsakt, 50 U.S.C. App. §§535. Hyresgästen måste skriftligen meddela hyresvärden om hans eller hennes behov att säga upp hyresavtalet på grund av aktiv militär tjänst tillsammans med en kopia av sina militära order. Enligt lagen upphör avtalet 30 dagar efter nästa hyresdag.


Video Från Författaren:

Relaterade Artiklar:

✔ - Kan en E-handel spelare erbjuda personlig service?

✔ - Undvik dessa gemensamma Pro Bono Consulting Fällor

✔ - Företagsuppdragsförklaringar Dokalaffärer


Översättning Dela Detta Med Dina Vänner!